Det finns platser som fallit i glömska,

det finns väsen som vilar i tysthet

Fairy

    Forest

Richard

von

Hofsten

COPYRIGHT Richard von Hofsten