top of page

SVENSKA

De teatraliska bilderna från den internationella utställningen ”I ”huvudet på Carl von Linné" på högkvalitativt matt fotopapper..
Bildsviten gestaltar en ung Carl von Linnés drömvärld där blommorna han studerar förvandlas till mänskliga karaktärer.

Nymphaea - Drottningen av det mörka vattnet som lockar dig in i djupet av ditt eget grubblande.

Styling och foto av Richard von Hofsten. Dikter av Richard von Hofsten. Engelsk översättning av David Mcleod.

Bild ”01” föreställer blomman. Bild ”02” föreställer dröm-scenen med tillhörande dikt.

”Fjättrad i livet jag söker mig upp, mot ljus och drömmar om framtid.
I mörkret inunder jag hämtar mitt driv, till att en gång få spira så fri.
Lika mörk är min rot som kronan är ljus, med oceaner av gåtor emellan.
Ensam jag drunknar, tillsammans vi flyter.
Jag lockar Dig ner i mitt dunklaste inre.”


_____

ENGLISH

The theatrical pictures from the international exhibition "The Imaginarium of Carl Linnaeus" on high quality matte photo paper.
Through the imagery we enter the dream world of a young Carl Linnaeus in which the flowers he studies become human like characters.

Nymphaea - The queen of the dark waters luring you into the depths of your own brooding.

Styling and photo by Richard von Hofsten. Poems by Richard von Hofsten. English translation by David Mcleod.

Picture ”01” shows the flower. Picture ”02” shows the dream scenario with poem.

 


"All my days bound, yet I stare into the blue;
the swirling shadows beneath are my blood and my irons.
My twisted veins alive, my bright banners plumed and
woven from a million mysteries.
Without you I drown but together we sail
until I lure you under the mirrored canopy."

Nymphaea 02

PriceFrom kr400.00
Sales Tax Included
    bottom of page